Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Uitgeverij Boycott behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.2 Uitgeverij Boycott garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Het verzenden gebeurt binnen 48 na bijschrijving op onze rekening, tenzij anders aangegeven. Met uitzondering van zon- en feestdagen.Wij maken gebruik van de diensten van DHL en DPD. Deze levert doorgaans binnen 1-3 werkdagen binnen Nederland en 2-6 werkdagen in overige landen binnen Europa. De leveringstermijn voor landen buiten Europa is per land verschillend.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 9% BTW.

4. Zichttermijn
4.1 Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.
4.2 Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst via een e-mail te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen  zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.
4.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Uitgeverij Boycott, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Uitgeverij Boycott. Uitgeverij Boycott houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Uitgeverij Boycott respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie
6.1 Uitgeverij Boycott garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

7. Betaling
7.1 Uitgeverij Boycott behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
7.2 Uitgeverij Boycott biedt de volgende betaal mogelijkheden,
Ideal: Online betalen via uw eigen bank.

8. Afbeeldingen en specificaties

9. Overmacht
9.1 Uitgeverij Boycott is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vevoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van fabrikanten alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 Uitgeverij Boycott behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Uitgeverij Boycott gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Uitgeverij Boycott is niet aansprakelijk voor vertraging, schade, verlies of diefstal bij de post. 

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Klachten dienen eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@boycottbooks.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.”